Финансиране

                                                 

 

 

 

 

 

 

 Проект и главна цел:BG16RFOP002-2.073-7554

за Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в ЕСПЕХО ООД

 

Обща стойност:10 000 лв., от които 8 500 лв. Европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.