Финансиране и подкрепа за малки предприятия

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0163-C01

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“
„Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с
последиците от пандемията COVID-19.“
Бенефициент: “ЕСПЕХО” ООД
Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 12.10.2021 г.
Край: 12.01.2022 г.