Проект за преодоляване недостиг на средства

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7554
за Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ЕСПЕХО ООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. Европейско
и 1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г.