Промоции душ кабина и стъклени прегради

 ПРОМОЦИЯ -10% на Душ Kабини 6mm

Душ кабина ПРОМОЦИЯ

# L, mm L1, mm КЛР 8 mm Цвят 8 mm Хим.мат 8 mm
1 800 800

624,00 лв.

653,00 лв.

685,00 лв.

713,00 лв

709,00 лв.

744,00 лв.

2 900 900

645,00 лв.

671,00 лв.

714,00 лв.

740,00 лв.

741,00 лв.

774,00 лв.

3 1000 1000

667,00 лв.

701,00 лв.

743,00 лв.

777,00 лв.

773,00 лв.

815,00 лв.

Dush-2

Стъклена преграда ПРОМОЦИЯ

L клр. 8мм цвят 8мм хим.мат 8мм
1000 мм

572,00 лв.

604,00 лв.

610,00 лв.

642,00 лв.

625,00 лв.

661,00 лв.

1200мм

602,00 лв.

624,00 лв.

648,00 лв.

669,00 лв.

666,00 лв.

692,00 лв.

1400 мм

622,00 лв.

653,00 лв.

675,00 лв.

707,00 лв.

702,00 лв.

733,00 лв.

1600 мм

653,00 лв.

684,00 лв.

714,00 лв.

745,00 лв.

744,00 лв.

775,00 лв.

Pregrada-2

Виж още цени и модели ТУК

 Виж още цени ТУК