Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7554за Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Бенефициент: ЕСПЕХО ООД Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. Европейскои 1 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 11.08.2020 г.Край: 11.11.2020…